International economics:finance

 • ULUSLARARASI İKTİSAT: FİNANS

  Dersin amaci

  Bu ders sizlere döviz kurları, açık ekonomi makroiktisadında kullanılan standart modelleri ve de araçları sunacaktır. Dersler genel bir analitik çerçeve geliştirerek, bu çerçevenin gerçek dünya problemlerine uygulanmasina yönelik olacaktır. Öğrencilerden verilen teoriyi uygun politika sorunlarına uyarlamaları beklenmektedir. Derslerde kapsanan konular yanında, öğrencilerden dünya ve de Türk ekonomisinde güncel olayları takip etmeleri  beklenmektedir.

  Dersin Planı

  Ara sınava değin  dersler yoğunlukla  uluslararası mali piyasalar üzerinde olacaktır. Aynı zamanda açık ekonomi makroiktisadının temel öğeleri tanıtılacaktır (ulusal gelir, ödemeler bilançosu, döviz kurlari, …). Ders ara sınavdan sonra açık ekonomi makroiktisadında  yoğunlaşacak ve de bu bölümde ekonomik modellerin açık ekonomi makroiktisadında kullanımı irdelenecektir.

  Ders Zorunlulukları

  Derste biri ara sınav diğeri dönem sonu sınavı olmak üzere iki adet compherensive sınav olacaktır. Bunların yanı sıra semester boyunca cesitli ev ödevleri dağıtılacak ve de bu ev ödevleri başarılı veya başarısız olarak değerlendirilecektir. Zamanında teslim edilmeyen ödevler direct olarak başarısız sayılacaktir. Aynı zamanda ders içerisinde zamansız gelecek pop-quiz lere de hazır olmalısınız. Ders notunuz ara sınav, dönem sonu sınavı ile birlikte ev ödevleri ve de pop-quiz lere göre belirlenecektir. Ara sinav ders notunuza %40 etki ederken, donem sonu sinavi %40 etki edecektir, Geri kalan %20 ise quiz (%10) ve donem sonu odevi(%10)  tarafindan belirlenecektir. Donem icinde verilen odevlerden aldiginiz her bir basarisiz notu(U) donem sonu odev notundan 1 puan azaltirken, aldiginiz her bir cok basarili notu (S+) notu donem sonu notuna 1 puan ekleyecektir.

  Derste geçer not almanız icin haftalık ders dışında minimum 6 saatlik bir çalışma programı hazırlamanızı tavsiye ederim.

  Dönem boyunca dersten daha fazla yararlanabilmeleri için öğrencilerin düzenli ve yoğun internet kullanımı özellikle tavsiye edilir. Bu amaçla  ders için oluşturulan bir  tartışma sayfası açılmıştır. Buradan yararlanabilmeniz  için  akdeniz_uluslararasiiktisat-subscribe@yahoogroups.com adresine e-mail göndererek üye olmanız gerekmektedir Ayrıca, bütün öğrencilerin haftada en az bir kez bu sayfaya uğrayarak ve emaillerini kontrol ederek dersle ilgili olası güncel duyuruları kontrol etmeleri zorunludur.

  Dersler

  Derste ogrenciler aşağıdaki kitaplardan yararlanabilirler.

  KO Krugman, Paul and Maurice Obstfeld “ International Economics”, Addison Wesley, New York, 2003

  MC  Corden, W. Max  “Too Sensational: On the Choice of Exchange Rate Regimes”, The MIT Press, Cambridge, MA 2002

  Zorunlu Ön Dersler

  Makroekonomi(I ve II) ve Matematik (I ve II).

  Önerilen Ek Okumalar

  EK   Eğilmez, Mahfi ve Ercan Kumcu “ Ekonomi Politikasi: Teori ve Türkiye Uygulamasi”, Om Yayinevi, İstanbul, 2002. 

  Yukarıda adı geçen kitabı derse giris niteliğinde  ilk  hafta Içinde okumanızı öneririm. Bu kitaptaki bütün konulardan sorumlu olduğunuza hatirlatırım.

  MC   Corden, W. Max“Too Sensational: On the Choice of Exchange Rate Regimes”, The MIT Press, Cambridge, MA 2002 

  Yukarıda adı geçen kitabın 2, 3, 10, 11, 12 ve 13 uncu bölümlerini ilk iki hafta içerisinde okumanızı  tavsiye ederim.

  Ders Plani

  Aşağidaki plana gore dersi takip edeceğiz. Ancak planda olabilecek değişiklikleri bu sayfada bulabilirsiniz.

  Konu Ders
  Notlari
  Ek Okuma
   Uluslararasi Iktisatta Modelleme  
  Acik Ekonomilerde Ulusal Gelirin Belirlenmesi ve Ödemeler
  Dengesi
  KO  ch.12 (294-323)
  Fieleke, Norman S.,What is Balance of Payments”, Federal Reserve Bank of Boston, Boston,  MA, 1996
   Döviz Kurlari ve Döviz Piyasaları  KO  ch.13 (324-356)
  Para Faiz Hadleri ve Doviz Kurlari  KO c.14 (357-387) 
   Uzun Donemde Fiyatlar Genel Duzeyi ve Doviz Kuru KO ch.15(388-399)
  Ampirik Calismalarda PPP ve Reel Doviz Kurlari KO ch.15(400-432)
  Kisa Donemde Hasila ve Doviz Kuru KO ch. 16 (433-469)
  Sabit Doviz Kurlari ve Doviz Kuruna Mudahaleler KO ch. 17(481-531)

  Bazi Internet Sayfaları

  Roubini Glabal Macro/

  IMF

  World Bank

  http://www.j-bradford-delong.net/macro_online/timely/useful_materials.html

  The Unofficial Paul Krugman Archives